Puncové označenia

Sme registrovaný predajca na Puncovom úrade

Eshop zarana.sk uzavrel 2.marca 2023 s puncovým úradom dohodu o umožnení kontrolných nákupov pri internetovom obchodovaní. Na základe tejto dohody je eshop zarana.sk (Daniela Repková - Zarana jewelry) uvádzaný na zozname signatárov dohody, ktorú puncový úrad zverejňuje na svojich webových stránkach a pravidelne kontroluje dodržiavanie ich predpisov a zákonných požiadaviek, tj. zabezpečuje úroveň kvality predajcov.

To znamená, že všetok strieborný tovar, ktorý nájdete na eshope, prešiel pred jeho uvedením na trh kontrolou na Puncovom úrade a bol riadne označený puncovými značkami podľa platnej legislatívy.

SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY

Od dňa nadobudnutia účinnosti (1.6.2013) zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov, je rýdzosť 375/1000 zákonnou rýdzosťou pre zlatý tovar.

Vyobrazenie puncových značiek SR a značiek Dohovoru: